sreda, 12. januar 2011

Uporaba spletnih brskalnikov v Sloveniji

V prejšnjem članku sem opisal, kakšen je problem pri navajanju rezultatov merjenj razširjenosti uporabe spletnih brskalnikov. V tem članku bom poskusil tudi sam napisati nekaj ažurnih podatkov za Slovenijo, pri tem pa se bom poskusil izogniti pomanjkljivostim, ki jih najdem v vsakem članku na to temo.
Torej najprej nekaj osnov, na podlagi katerih so podatki nastali:
  1. Rezultati so izmerjeni z orodjem Google Analytics, zato zanje veljajo enake omejitve, kot jih navaja Google za svoje orodje.
  2. Rezultati izražajo stanje, izmerjeno med 1. in 31. decembrom 2010.
  3. Rezultati prikazujejo podatke o brskalnikih ne glede na verzijo, ki jo uporabnik uporablja. Kjer so podatki zanimivi, so verzije posebej izpostavljene.
  4. Rezultati ne upoštevajo dolžine obiska uporabnika ali število strani, ki jih je obiskal na enem spletnem mestu.
  5. Podatki so pridobljeni na spletnih straneh, ki jih glede na tip uporabnikov lahko ločimo na:
  • Poslovni uporabniki: namen obiska spletnih strani je poslovne narave, obiskovalci strani obiskujejo predvsem med delovnim časom, kjer iščejo podatke ali kontakte podjetij. Pri tej skupini smo upoštevali podatke o obisku strani Spletni imenik slovenskih podjetij.
  • Domači uporabniki: namen obiska spletnih strani je osebne narave. Obiskovalci strani obiščejo popoldne, ko iščejo podatke ali kontakte kitajskih restavracij. Pri tej skupini smo upoštevali podatke o obisku Portala kitajskih restavracij.
  • Uporabniki spletne trgovine: v to skupino so vključeni uporabniki, katerih namen obiska je opraviti spletni nakup ali se informirati o izdelkih spletne trgovine. Uporabniki so tako domači kot poslovni (prevladujejo domači) ter obiskujejo stran tako med delovnim kot prostim časom. V tej skupini prikazujemo podatke o obisku Spletne knjigarne Bestseller.si.
Firefox Internet Explorer Chrome Safari Opera
Poslovni uporabniki 39,51% 47,98% 9,55% 1,81% 0,95%
Domači uporabniki 45,02% 35,19% 10,76% 5,86% 1,79%
Uporabniki spletne trgovine 46,39% 34,86% 13,41% 3,02% 2,03%

V tabeli so v vrsticah prikazane opisane skupine uporabnikov, v stolpcih pa posamezni brskalniki. Podatki prikazujejo odstotek uporabnikov, ki je stran obiskalo s prikazanim brskalnikom.

Iz tabele je razvidno, da se podatki precej razlikujejo glede na ciljno publiko oziroma na namen strani, ki jo obiskovalci obiščejo. Predvsem velik odstotek uporabnikov Internet Explorerja pri poslovnih uporabnikih lahko najverjetneje pripišemo uporabi v podjetjih vnaprej pripravljenih računalnikov, ki ne dovoljujejo spreminjanja ali nameščanja drugih programov, ter dej dejstvu, da je Internet Explorer privzeti brskalnik v okolju Windows.Ker je področje brskalnikov hitro se spreminjajoče, so najbolj zanimivi podatki o trendih. Prav zaradi tega bomo meritve na istih spletnih mestih občasno ponovili ter podatke za vsako izmed ciljnih publik primerjali s preteklimi podatki. Na ta način bomo dobili bolj kakovosten podatek, ki bo bolj merodajen na nivoju vse Slovenije.

Kot zanimivost si poglejmo še podatek o obisku Imenika kitajskih spletnih domen (v kitajščini), katerega ciljna publika so kitajsko govoreči ljudje, ki iščejo podatke o registriranih domenah, spletnih straneh in njihovih lastnikih:

Firefox Internet Explorer Chrome Safari Opera
Kitajski uporabniki 4,53% 89,72% 3,25% 1,28% 0,61%

Vidimo, da je stanje povsem drugačno, kot tisto, ki je bilo izmerjeno za Slovenijo. Smo Slovenci res tako različni od Kitajcev?

Ni komentarjev:

Objavite komentar